Filosofija

Urban Essentials – iššūkis ieškoti gatvės mene ir kasdieniniame gyvenime originalios saviraiškos, išsiskiriančios iš bendro kultūros konteksto. Tai – platforma jauniesiems menininkams (gatvės šokėjams, atlikėjams, piešėjams, fotografams), taip pat kitiems aktiviems gatvės kultūros ir meno kūrėjams, kurti ir dalintis savo menu su kitais kultūros puoselėtojais siekiant skatinti jų užimtumą, bendravimą taikioje aplinkoje, savęs ir kultūros pažinimą, suvokimą per sau mėgstamą veiklą.

Urban Essentials yra pelno nesiekiantis festivalis, kuriam pradžią vykti sąlygojo neabėjingų menui ir kultūrai žmonių pastangos bei rėmėjų parama.

Gatvės kultūros festivalis Urban Essentials orientuotas į jaunimą, jų tėvus ir kitus atvirus kultūros ir meno vartotojus.

Copyright © 2012 Urban-Essentials.